Ομάδες Γονέων

  • Τι είναι η ομάδα γονέων;

Πρόκειται για ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων με βιωματικό χαρακτήρα, που πραγματεύονται θέματα ανάπτυξης των παιδιών και σχέσεων με τους γονείς.

  • Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας γονέων;

Ο στόχος της ομάδας γονέων είναι τριπλός: Ενημέρωση, Στήριξη, Πρόληψη

Οι γονείς πολύ συχνά χρειάζονται ενημέρωση για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών, τη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις. Επιπλέον, χρειάζονται βοήθεια στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων που ανακύπτουν στη σχέση με τα παιδιά τους. Πολλές φορές αναζητούν  ενίσχυση στον γονεϊκό τους ρόλο καθώς και τρόπους προκειμένου να προλάβουν μετέπειτα δυσκολίες.

Το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου, στοχεύει στην αύξηση της πληροφόρησης των γονέων. Ο βιωματικός χαρακτήρας της ομάδας εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των γονέων και κάνει την εμπειρία πιο άμεση και έντονη.

  • Η λειτουργία της ομάδας γονέων

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ομάδα είναι περιορισμένος και αποτελείται συνήθως από έξι (6) έως δώδεκα (12) συμμετέχοντες, που είναι γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών.

Η ομάδα πραγματοποιεί οκτώ (8) εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 1,5 ώρας.

Επεξεργάζεται τα παρακάτω θέματα:

  1. Επικοινωνία γονέων- παιδιών
  2. Όρια
  3. Φόβοι
  4. Σεξουαλικότητα
  5. Επιθετικότητα
  6. Μαθησιακή διαδικασία

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για την επόμενη ομάδα Γονέων, επικοινωνείτε με την συντονίστρια της ομάδας Ψυχολόγο Λήδα Σεμιδαλά στο τηλέφωνο 694 80 699 80.

Συμμετέχουσα σε ομάδα γονέων

Στην ομάδα βλέπεις πώς δεν είσαι μόνη… τα προβλήματα και η λύση τους φαίνονται πιο απλά… τελικά φεύγοντας νιώθεις πιο χαλαρή και πιο σίγουρη…

Ψυχολόγος Αθήνα

Λήδα Σεμιδαλά
Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος (MSc) – Ψυχοθεραπεύτρια