Ατομική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

  • Τι είναι η ψυχοθεραπεία του παιδιού;

Η ψυχοθεραπεία παιδιών βασίζεται στη δημιουργία μιας ειλικρινούς σχέσης με το θεραπευτή, που επιτρέπει στο παιδί, μέσα σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που το ταλαιπωρούν και πιθανόν να σχετίζονται με την ανάπτυξη δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Μέσα από το λόγο και το παιχνίδι, το παιδί εκφράζει δύσκολα και αρνητικά συναισθήματα.

  • Σε τι βοηθάει η ψυχοθεραπεία;

Σταδιακά το παιδί βοηθιέται να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα δύσκολα συναισθήματα, ενώ ενδυναμώνεται ψυχικά και βελτιώνεται η λειτουργικότητα του. Η ψυχοθεραπεία παιδιών μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αυτοπεποίθηση του παιδιού, το πόσο ασφαλές νιώθει, την αυτονομία, την επικοινωνία και την κοινωνικότητά του, τις γνωστικές του λειτουργίες (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, λεκτική έκφραση, μαθησιακές δεξιότητες κ.α.), καθώς και στη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων (π.χ. θυμός, φόβος, άγχος, ζήλια) a>

  • Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ένα παιδί; Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων;

Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ήδη από τη βρεφική ηλικία. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο ενεργό ρόλο έχουν οι γονείς στη θεραπεία του. Στην περίπτωση του βρέφους η θεραπεία αφορά συνήθως το ζεύγος μητέρας- παιδιού. Η ψυχοθεραπεία παιδιών στοχεύει στο να ενδυναμώσει και να βελτιώσει τη σχέση της μητέρας με το βρέφος. Στοχεύει ακόμη, στο να βοηθήσει τη μητέρα να αναγνωρίσει την επίδραση των δικών της συναισθημάτων στο βρέφος καθώς και το νόημα των συμπεριφορών του βρέφους. Με αυτό τον τρόπο το βρέφος βοηθιέται και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές υποχωρούν. Από την προσχολική ηλικία το παιδί μπορεί να εμπλακεί σε μια ατομική ψυχοθεραπεία. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο απαραίτητη είναι η συμμετοχή των γονέων μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία. Κατά την εφηβεία, η ψυχοθεραπεία αρχίζει να έχει τα χαρακτηριστικά της ψυχοθεραπείας του ενήλικα. Ο έφηβος έχει μεγαλύτερη ή κάποιες φορές αποκλειστική ευθύνη για τα ραντεβού του και η συμμετοχή των γονέων στη θεραπεία μειώνεται προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο.

Ψυχολόγος Αθήνα

Λήδα Σεμιδαλά
Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος (MSc) – Ψυχοθεραπεύτρια

Εδώ μπορώ να λέω ξεκάθαρα τι θέλω…, γιατί νομίζεις ότι έρχομαι;

Γ. 8 χρ

Ξέρεις δεν είναι κι άσχημο να παίζεις, να δείχνεις τι σκέφτεσαι.

 

Α. 6 χρ