Ψυχοσωματική Ιατρική: μια αναγκαιότητα για τον ψυχοσωματικό ασθενή.

Ψυχοσωματική Ιατρική: μια αναγκαιότητα για τον ψυχοσωματικό ασθενή.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που επιβάλλει υψηλή αποδοτικότητα και γρήγορους ρυθμούς ζωής, αυξανόμενες απαιτήσεις σε όλους τους τομείς, φυσική και πνευματική κόπωση και τελικά αποξενωμένες προσωπικές σχέσεις, καλλιεργεί τη «μηχανιστική» σκέψη.